Nov 20, 2020 09:37

Lojalitet är det nya varumärket

Av Jens Axelsson

Alltför få företag satsar på att utveckla och stärka relationen med sina kunder – på riktigt.

loyalty

De flesta företag har vid det har laget lanserat någon form av lojalitetskoncept men har i många avseenden drivit arbetet som ett isolerat projekt. Ofta saknas ett tydligt syfte, det kommuniceras och förankras dåligt internt och får därför lågt internt engagemang. Resultatet är i slutändan att den fulla potentialen i kundutvecklingsarbetet inte realiseras. Samtidigt ökar kraven från kunderna allt snabbare – det som igår var intressant och värdeskapande är i morgon en hygienfaktor och självklarhet.

   

Skapa relationer med kunderna - på riktigt

Ett företag är och förblir aldrig bättre än kundens totala upplevelse, oavsett tidpunkt, kanal, form eller verksamhetsnivå. Det är lätt att missa att lojalitet är resultatet av en bra kundupplevelse som i sig skapas av ett genuint kundfokus genererat av företagets hela organisation.

Det går alltså inte längre att endast likställa företagets lojalitetsarbete med utvecklandet att er kundklubb. Blicken behöver lyftas för att säkerställa att företagets samtliga interaktionspunkter bidrar till en bra kundupplevelse för kunden. Med ett framgångsrikt lojalitetsarbete och med kundupplevelser i världsklass kommer ni inte bara få nöjdare kunder utan även stärka ert varumärke.

Loyalty-LI

Låter det krångligt? Vi hjälper till att reda ut begreppen i vårt kommande webinar; Loyalty is the new brand. Läs mer och registrera dig här 

Senaste inläggen