Sep 15, 2017 12:00

Hur vet jag om ett PIM-system är rätt för mig?

Av Alexandra Dornérus

Frågan man allt som oftast ställer sig är hur man kan öka lönsamhet i sin affär - och vad det finns för möjligheter att förverkliga det. I dagens klimat handlar det ofta om att hitta effektiviseringar för att nå ut till sin målgrupp i exakt den stund konsumenten ber om det och på ett relevant sätt. Utmaningen ligger många gånger i personella resurser samt att vara närvarande och relevant i varje kanal där konsumenten vill befinna sig. Att man gjort analysen att ett PIM kan vara fördelaktigt för en marknadsorienterad organisation kan många skriva under på. Varför?

Det är idag ett måste att rusta för framtidens och dagens digitala tempo och möjligheter. Att inte kunna testa och experimentera snabbt kan innebära att man tappar tillfället att bli marknadsledande, eller alternativt tappar sin position som marknadsledande. Har man inte enkla och snabbrörliga tekniska förutsättningar kommer man inte heller lyckas bygga sin organisation framgångsrikt för framtiden.

För oss som medarbetare är det värdefullt med insikten att ett PIM inte ska skära ner personal. Syftet med PIM är att möjliggöra för individer att lägga energi och kreativitet på sådant som skapar affärsvärde. Lyckas man etablera parallella arbetsprocesser och har en väl fungerande informationsspridning internt kommer tid kunna läggas på konkurrenskraftig berikning, search engine optimisation osv. Individens fokus kan istället förflyttas till hur man hittar och möter konsumenten vid första intresset för en produkt eller tjänst, vilket leder till ökad konvertering.

I olika roller har vi olika frågeställningar, dessa bör man reflektera över och ställa dem utifrån respektive roll för att  skapa en förståelse kring ”what’s in it for me” internt:

Är du marknadschef/e-handelschef?

 Kan du enkelt följa upp era marknadsaktiviteter?

 • Har du möjlighet att applicera att testa och experimentera enkelt och snabbt?
 • Kan du enkelt överblicka om ditt team kommer att hålla satta deadlines vid lanseringar?
 • Kan framgångsrika kampanj-upplägg återanvändas på ett enkelt sätt? 
 • Upplever du att ditt operativa team tycker det är jobbigt när en ny marknadsföringskanal ska upprättas?

 Är du produktchef, varumärkeschef eller produktadministratör?

 Är arbetet kring produkt- och artikelhantering enkelt och lättillgängligt?

 • Kan du på ett enkelt sätt motta och validera leverantörers produktinformation?
 • Får du många produktrelaterade frågor från dina kollegor?
 • Känner du dig trygg med att ni visar konsekvent produktinformation i samtliga kanaler ditt sortiment finns tillgängligt i?
 • Kan du med enkelhet tar reda på vilka marknader respektive artikel säljs/ska säljas på?

 Är du webbredaktör eller grafiker?

 • Hur tidigt kan ni börja arbeta med tryck-material innehållande berikad och validerad produktinformation innan artiklarna finns tillgängliga på marknaden?
 • Kan ni automatisera utformning av standardiserade grafiska format? (produktblad, broschyrer, posters, hyllkantsetiketter etc.)
 • Upplever ni att mycket tid läggs på korrektur och översättningar?
 • Har ni en central plats för godkända produkt- och kategoribilder, video etc. kopplat till rätt produkter och artiklar?
 • Har ni förutsättningar för dessa assets att kopplas mot fler kanaler för att säkerställa att konsekvent formspråk, produktinformation etc. syns i samtliga kanaler?
 • Är det enkelt för era externa kommunikationsbyråer att nå validerade assets och texter? 

 Är du säljare/key account manager

 Har du enkelt tillgång till trycksaker/PDF:er (införsäljningsmaterial, kataloger etc.) du kan leverera till din kund?

 • Kan du på ett enkelt sätt anpassa säljmaterial till din egen marknad och/eller enskilda kunder utifrån sortiment?

 För att enkelt kunna räkna på ROI inom 1-2 år på sin PIM-investering bör ett bolag omsätta ca 100 mkr eller mer. 

Senaste inläggen